Uogoms, vaismedžiams

Augalams, auginamiems atvirame grunte, reikalingas tam tikras azoto, fosforo ir kalio kiekis. Šių trąšų pagalba galite praturtinti dirvožemį ir augalus reikalingais elementais. Tręšdami šiomis trąšomis dėl specialios jų formulės, Jūs sulauksite gausesnio derliaus. Be to, šios trąšos yra BE CHLORO ir BE NITRATŲ, dėl to su jomis užaugintas derlius nekenkia žmogaus sveikatai! O augalų biologiniai procesai vystosi sparčiau bei didinamas jų produktyvumas. Taip pat šios trąšos praturtintos MIKROELEMENTAIS, kurie užtikrina naudingųjų medžiagų įsisavinimą augaluose bei praturtina dirvožemį, sudarydami ilgalaikį trąšų poveiki.

SVARBU: P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P270 Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. P312 PRARIJUS: Pasijutus blogai, skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją.

Galiojimo laikas: laikant trąšas sausai, apsaugojus nuo tiesioginių saulės spindulių, naudojimo laikas neribojamas.

TRĘŠIMO BŪDAS:
Trąšos beriamos pakrikai prieš sėją dirvos dirbimo metu arba išbarstomos aplink jau augančius augalus.

SUDĖTIS IR TIRPUMAS:
Bendras Azotas (N) ...........................................11%
Amonio Azotas (N-NH₄)......................................... 11%
Amidinis Azotas (N-NH₂)........................................ 0,0%
Bendras Fosforas (P₂O₅)....................................... 10%
Tirpus vandenyje (P₂O₅).......................................... 8%
Kalis (tirpus vandenyje) (K₂O)......................... 16%
Magnis (Mg)............................................................ 2,5%
Siera (S)........................................................................ 15%
Boras (B).................................................................... 0,05%

TRĘŠIMO NORMOS:

PaskirtisTrąšų norma 100m2 (1 arui)1 augalui
Braškėms, žemuogėms 4-8 kg 30 g
Vaiskrūmiams (juodiesiems, raudoniesiems, geltoniesiems serbentams, agrastams)
DEkoratyviniams augalams
4-8 kg 50-70 g
Vaismedžiams (obelims, kriaušėms, vyšnioms, trešnėms)
Mažiems medeliams
Vidutiniams ir dideliems medžiams
6-8 kg 80-100 g
300-500g

 

Panašios prekės

 • Morkos

  Vienmetės. Ankstyva veislė. Sėjamos atvirame dirvožemyje nuo ankstyvo pavasario iki vasaros vidurio. Jeigu reikia, vėliau praretinkite.
 • Vasarinės morkos

  Vienmetės. Vidutinio ankstyvumo. Sėjamos nuo ankstyvo pavasario iki vasaros vidurio atvirame dirvožemyje. Jeigu reikia, vėliau praretinkite.
 • Laiškiniai svogūnai

  Vienmečiai. Ankstyva veislė. Sėjami nuo ankstyvo iki vėlyvo pavasario atvirame dirvožemyje eilėmis. Po maždaug 6 savaičių šiek tiek praretinkite.
 • Svogūnai

  Vidutinio vėlyvumo. Sėjami eilėmis atvirame dirvožemyje nuo ankstyvo iki vėlyvo pavasario. Šiek tiek vėliau praretinkite.
 • Vyšniniai pomidorai

  Aukštaūgiai. Vidutinio ankstyvumo. Sėjami ankstyvą pavasarį dengtose lysvėse, esant 20°C temperatūrai, arba vėliau lauke lysvėse.
 • Pomidorai

  Žemaūgiai. Ankstyva veislė. Sėjami ankstyvą pavasarį dengtose lysvėse, esant 20°C temperatūrai, arba vėliau lysvėse lauke.

Naujausios prekės