Alpinė neužmirštuolė Myosotis alpestris

Sėjamos vasaros viduryje lysvėje ir iškasamos vėlyvą rudenį. Taip pat galima sėti vėlyvą rudenį po stiklu, kad žydėtu žiemą. Neužmirštuolės žydi ankstyvą pavasarį ir yra dažnai auginamos alpinariumuose. Taip pat puikiai tinka auginti laukiniuose soduose.

 

Svoris: 0,5 g

 

Sėklų pakanka plotui: 10 m2

 

Prekės kodas: 51100

 

 

 

Vi­sos neuž­mirš­tuo­lės mėgs­ta drėg­ną, trą­šią, lai­džią dir­vą. Bet kom­pos­to per­tek­lius joms ga­li ir pa­kenk­ti: taps per­daug veš­lios ir net pa­mirš, kad jau se­niai atė­jo me­tas pra­žys­ti...

Neuž­mirš­tuo­les tin­ka au­gin­ti po me­džiais, tarp krū­mų; jos ne­blo­gai jau­sis ir gre­ta šiau­ri­nės pa­sta­tų sie­nos. Tai au­ga­las, ku­rio ne­stelbs pikt­žo­lės – pa­vė­sy­je jų ir taip ne­daug, o čia dar veš­li neuž­mirš­tuo­lių la­pi­ja vi­sai už­stos die­nos švie­są. Neuž­mirš­tuo­lės ge­rai de­ra su pa­na­šių au­gi­mo są­ly­gų rei­ka­lau­jan­čiais au­ga­lais: pa­par­čiais, mels­vė­mis, vin­gio­rykš­tė­mis, arun­kais, pa­kal­nu­tė­mis, as­til­bė­mis. Iš svo­gū­ni­nių au­ga­lų ge­riau­si kai­my­nai yra nar­ci­zai bei tul­pės.

Panašios prekės

 • Paprastosios smalkos

  Sėjamos nuo gegužes iki rugpjūčio lysvėse atvirame dirvožemyje. Persodinkite spalio mėnesį. Puikiai auga kartu su vėlai žydinčiais svogūniniais augalais.
 • Alpinė neužmirštuolė

  Sėjamos vasaros viduryje lysvėje ir iškasamos vėlyvą rudenį. Taip pat galima sėti vėlyvą rudenį po stiklu, kad žydėtu žiemą. Neužmirštuolės žydi ankstyvą...
 • Sausučiai

  Sėjami nuo kovo vidurio iki balandžio vidurio dengtuose daigynuose arba nuo balandžio vidurio iki gegužės vidurio lysvėse atvirame dirvožemyje.
 • Meksikiniai Žydrūnai

  Sėjami nuo kovo vidurio iki balandžio vidurio dengtuose daigynuose arba nuo balandžio vidurio iki gegužes pabaigos lysvėse atvirame dirvožemyje.

Naujausios prekės

 • Zelandinis špinokas

  Veda daug mėsingų, žalių lapų, kuriuos galima skinti visą sezoną. Sėti nuo pavasario vidurio iki vėlyvos vasaros eilėmis atvirame grunte.
 • Kvapusis šalavijas

  Sėjami daigyne nuo pavasario vidurio iki vasaros vidurio ir vėlyvą rudenį persodinami. Šis augalas jau nuo seno naudojamas gydomiesiems tikslams. Yra kvapaus skonio i...
 • Žydinti pieva

  Vejos sėklų mišinys Žydinti pieva. Specialus sėklų mišinys, kurį sudaro ne tik žolių, bet ir lauko gėlių sėklos.
 • Su baltaisiais dobilais

  Vejos sėklų mišinys su baltaisiais dobilais (Ekoveja). Itin žalia veja.
 • Žaidimų aikštelėms

  Vejos sėklų mišinys žaidimų aikštelėms. Šis mišinys skirtas itin aktyvioms poilsio ir sporto zonų vejoms.
 • Paprastosios žemuogės

  Tinka auginti kambaryje ir lauke. Sėjamos ankstyvą pavasarį daigynuose, esant 20°C temperatūrai, arba vėlyvą pavasarį dengtuose daigynuose. Vieną kartą išpikuoki...